“Ogen en oren in de wijk” maar wat zien en horen we eigenlijk?

Vele corporatiebesturen en directies huldigen het standpunt dat zij zelf met eigen servicemonteurs willen werken omdat deze zo’n belangrijke functie hebben. De vakmensen wordt namelijk een belangrijke rol toegedicht in het houden van toezicht op bezit en in de wijken. De vakmensen zijn de “ogen en oren in de wijk en het bezit”. Zij zijn […]

De voordelen van outsourcing én de voordelen van een eigen dienst

Veel gevoerde discussies bij corporaties hebben  betrekking op de positie van de onderhoudsdienst. Outsourcing wordt vaak gezien als mogelijkheid om zakelijker te werken, kosten te besparen, betere te kunnen sturen, personeelsrisico’s te beheersen en nog veel meer rationele argumenten. Aan de andere kant wordt gezegd: een eigen dienst moeten we hebben want het zijn onze huurders […]

MEHBlogo3

Welkom bij Maak- en Haalbaar

Heeft uw corporatie het onderhoudsproces onder controle? Stijgt de klanttevredenheid of komen er steeds meer klachten? Hebben we nog wel grip op de kosten? Waar kunnen we eigenlijk sturen, en hoe dan we dat eigenlijk? Bij veel corporaties is het dagelijks onderhoud een ondergeschoven kindje. Ze moeten het doen, maar de echte aandacht gaat uit […]

Regionale samenwerking; wat wel en wat niet?

Alle corporaties zijn uniek. Althans dat zullen ze zelf zeggen. En in essentie is dat ook zo, want: ze bedienen vanuit eenzelfde invalshoek en doelstelling hun klanten maar wel in een andere regio of locatie. Natuurlijk verschillen ze ook in de wijze waarop ze klanten bedienen en welke kwaliteiten ze hanteren, maar in essentie doen […]

Samenwerking UWV en Sociale Werkvoorzieningschap

Bij het dagelijks onderhoud aan woningen staan de vakmannen centraal, immers zonder hen geen reparaties. In recente publicaties wordt vaak aangegeven dat er een tekort gaat ontstaan aan gekwalificeerde vakmannen. “De uittreding van de naoorlogse generatie uit het arbeidsproces leidt tot een gebrek aan arbeidskrachten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek prognosticeert een tekort van […]

Klantgestuurd of bezuingen?

Bovenstaande titel houdt veel corporaties bezig de laatste tijd. Er zijn weinig tot geen corporaties die momenteel niet druk doende zijn om de bedrijfslasten, waaronder natuurlijk het onderhoud en de manier waarop dit wordt uitgevoerd, te reduceren. We kennen klant gestuurd eigenlijk alleen maar van: “de klant mag bepalen wat er gebeurt” en dus in […]

Buurtparticipatie en onderhoud: buurtbeheer of buurtonderhoud

Buurtbeheer, wat is het? Gaan we de buurt actief betrekken bij het onderhoud aan vastgoed? Moeten de bewoners gewoon meer zelf doen en vertrouwen we op de participatiemaatschappij? Kortom wat kan het opleveren en wat zijn de regels die we dan hanteren. We kennen vanuit andere invalshoeken dan alleen onderhoud al buurtgerichte initiatieven. Een voorbeeld […]

© 2018 Maak- en Haalbaar All rights reserved. | Powered by WordPress
Theme created by @maakenhaalbaar
Visit Us On TwitterVisit Us On Linkedin